U bent hier

Limits to growth!

In 1972 trekt het rapport van MIT-professor Dennis Meadows voor de club van Rome aan de alarmbel: “Halt aan de groei !” Kan men de designmethodiek gebruiken om het aantal objecten en goederen die ophoopt worden op deze planeet te beperken?

In 1972 trekt het rapport van MIT-professor Dennis Meadows voor de club van Rome aan de alarmbel: “Halt aan de groei !” De overconsumptie die het gevolg is van een krankzinnige wedloop naar steeds meer groei wordt al sinds eind jaren zestig geviseerd door wetenschappers uit de hele wereld. Maar wat hebben wij met hun waarschuwingen gedaan?

Terwijl talrijke protestbewegingen de verontwaardigde reactie uitdrukken van zowel experten als burgers tegenover de dominante economische en sociale systemen, ondervraagt het CID zich over de rol die het design kan spelen in deze maatschappelijke beweging. Het kapitalistisch systeem wordt afgekeurd door talrijke economisten, maar ook door designers en sociologen van het object, en is onweerlegbaar in een kritieke fase gekomen. Ondanks het alarm dat al sinds de jaren ‘70 geslagen werd door mensen als Victor Papanek of Jean Baudrillard, blijft de (over)productie van dingen, door middel van processen waarin ecologie en ethiek weggeveegd of omzeild worden, de wereld overspoelen. Maar vandaag merkt men dat het verzet zich organiseert.

Kan men het design dan anders opvatten? Kan men de designmethodiek gebruiken om het aantal objecten en goederen die ophoopt worden op deze planeet te beperken of te verminderen? Welke projecten nodigen uit om het verbruik van grondstoffen en fossiele energie te beperken? Bestaat er een design zonder winstbejag? Kan het design een experimenteel veld worden om de dominerende economische processen om te keren? Kan design ontsnappen aan de dwang om te groeien?

Plaats: De Stallen

01/07/2018 tot 21/10/2018
Rue Sainte-Louise
82
7301 Hornu
Geen archief items gevonden