U bent hier

Buyck Jean F.

Buyck Jean F.

Paul van Ostaijen en de beeldende kunsten

Paul van Ostaijen was de belangrijkste woordvoerder van het modernisme in Vlaanderen. Door zijn belangstelling voor de theoretische fundering van de moderne kunst, zowel literair als plastisch, verleende hij bovendien aan dat modernisme een intellectueel statuut. Het werd hem niet onvoorwaardelijk in dank afgenomen. 

Taptoe

De tijd is doorgaans een goede toetssteen. Of twintig jaren voldoende zijn om te kunnen oordelen over een kunstgebeuren zal opnieuw door de tijd worden uitgemaakt. Met Taptoe (1), dat nog niet ver achter ons ligt, rijst de vraag hoe oud het verleden moet zijn om tot de geschiedenis te behoren.

Ferdinand de Braekeleer - De dorpsschool
Bij het overlijden in 1883 van de eenennegentigjarige Ferdinand de Braekeleer, had de Belgische
Henri Leys
Eigenlijk gaat het niet op om het schilderij van Henri Leys, waarvan de reproduktie voor u ligt
Gillis Mostaert - Christus door Pilatus aan het volk getoond
Het schilderij dat ons bezighoudt wordt in de oudere literatuur beschreven als de voorstelling
Hyppolyte Daeye - Naakt
Schroomvallig, ingetogen kuis in haar prille naaktheid, ontroert ons dit meisje door haar onthu
Jacob Jordaens - Soo d' oude songen, soo pepen de jonge

Kan men zich een huiselijker, lustiger tafereel indenken dan deze uitbeelding van een Nederlands spreekwoord, voorgesteld als een familieconcert ? Soo d'oude songen, soo pepen de jonge : de spreuk staat ter verklaring van de voorstelling aangegeven in de cartouche boven de figuren.

Fernand Khnopff – Memories

Op het eerste gezicht lijkt dit een niet onaardige, maar vrij banale en tijdsgebonden voorstellin

Onbekend Meester - Portret van jonge man
Wanneer men de schilderkunst der Lage Landen in de 16de eeuw overschouwt, valt het op dat voorn
Adriaen Brouwer - Drinkebroers aan tafel

Adriaan Brouwer is, evenals Pieter Bruegel, een haast legendarische figuur in de geschiedenis van de Vlaamse schilderkunst. Zo populair is hij zelfs, dat hij als het ware bij de lokale folklore kon worden ingelijfd. In talloze semi-literaire verhalen en blijspelen, die hun volwaardige literaire bekroning vonden in de Brouwerroman van Felix Timmermans, wordt hij ten tonele gevoerd.

Pagina's

Abonneren op RSS - Buyck Jean F.