U bent hier

De drie dromen van de mandarijn - ING Cultuurcentrum, Brussel

Tentoonstelling rond de literatencultuur in China van de 16e tot de 18e eeuw
Bijna 1500 jaar lang kende China een origineel politiek systeem dat berustte op het rekruteren van zijn bewindvoerders door middel van bijzonder strenge proeven gebaseerd op een uitgebreid corpus van teksten dat terugging tot Confucius. De kandidaten werden beoordeeld op hun kennis en op de kwaliteit van hun stijl en hun kalligrafie. Zo ontwikkelde zich een literatencultuur, die tegelijkertijd ruimer en beperkter was dan deze van de Chinese machthebbers, de mandarijnen. Ruimer omdat er heel wat geleerde mannen (en ook wel bepaalde vrouwen) waren. Beperkter omdat je om een echte literaat te zijn, nog verder moest gaan dan de schoolse kennis die nodig was om te slagen voor de proeven, en men een leven lang blijk moest geven van een artistiek en literair engagement. Dat had als gevolg dat men vaak buiten het strikte kader van het confucianisme trad en ook belangstelling aan de dag legde voor het taoïsme en het boeddhisme en soms een anticonformistische cultuur ontwikkelde. De tentoonstelling “De drie dromen van de mandarijn” bestaat uit twee delen die elk een facet van deze literatencultuur belichten. De gekozen periode gaat van de 16e tot de 18e eeuw, met de belangrijke periode van de verovering van China tijdens de Ming-dynastie door de Mandsjoes.
21/10/2009 tot 13/02/2010
Koningsplein
6
Brussel
Geen archief items gevonden
Geen gerelateerde tentoonstellingen gevonden