U bent hier

Sint-Bartholomeuskerk

Gesticht tijdens de regering van de Prins Bisschop Balderic (1008-1018), opvolger van
Notger. De stichter was Godescalc de Morialmé, grootproost van de St Lambertus
kathedraal. De oude collegiale kerk van St Bartholomeus is een kostbare,
indrukwekkende getuige van de Romaanse bouwkunst in Rijn-maaslandse stijl.
Gebouwd buiten de stadsmuren, volgens een primitief plan in de vorm van een Latijns
kruis, heeft zij verschillende werkperiodes gekend.
Het Oostelijke koor met plat dak dateert van het einde van de XIe eeuw. De kruisbeuk
en de drie beuken werden er aan toegevoegd in het begin van de XIIe eeuw. De
massieve voorbouw of westbouw, werd tenslotte rond 1170-1185 afgewerkt.
Gerestaureerd in de XIV en de XVIe eeuw,
werd de kerk gemoderniseerd in de XVIIIe
eeuw. Na een omvorming van het koor (rond 1706) heeft men twee zijbeuken
bijgebouwd (1735-1748) en daarna een monumentale hoofdingang in de voorbouw
uitgehakt, om de oorspronkelijke zijopeningen te vervangen. Van binnen werd het
gebouw gewelfd en volledig bekleed met pleisterkalk en geschilderde versieringen.
Na de opheffing van het collegiale kapittel (1797) werd de St Bartholomeus kerk
gebruikt als militair magazijn en in 1804 werd ze opnieuw een parochiekerk. Haar
patrimonium werd toen verrijkt met de merkwaardige doopvont van “Notre-Dame-aux-
Fonts” (bekend als een van de zeven pronkwerken van België, wordt zij in een
afzonderlijke folder besproken). De kerk werd toen ook nog verrijkt met het klokkenspel
van de Abdij van Val- St-Lambert en met verschillende beelden afkomstig van de
parochiekerk St Thomas, die vernield werd in het begin van de XIXe eeuw.
De kerk heeft belangrijke restauratiewerken ondergaan in de jaren 1999 tot 2006.

 

Deze romaanse kapittelkerk herbergt één van de zeven wonderen van België, het befaamde doopvont van Reinier van Hoei (De Doopvont van St Bartholomeus).
 

Open: 
Van maandag tot zaterdag
Uren: 
van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur (
Place Saint-Barthélemy
8
Liège
Wallonië
+32 (0)478 64 82 43

Tentoonstellingen

MOMENTEEL GEEN TENTOONSTELLINGEN