U bent hier

2015.5 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV2015.5
2015 - 53ste jaargang

Gerelateerde Artikels

Power Flower - Bloemstilleven in de Nederlanden

Het Gulden Cabinet is de luxueuze kunstkamer die het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Rockoxhuis hebben ingericht. In de vijfde focusexpo, Power Flower, wordt de ontwikkeling van het bloemstilleven in de Nederlanden vanaf het einde van de zestiende eeuw tot 1800 belicht.

Gesprek met Steven Vandenbussche - Memorial Museum Passchendaele 1917

“I died in hell – (They called it Passchendaele)” Het is een bekend vers uit het gedicht Memorial Tablet dat luitenant Siegfried Sassoon van de Royal Welch Fusiliers in november 1918 schreef. Passchendaele is inderdaad synoniem voor de hel, voor de onbeschrijfelijke gruwel van de oorlog. Op de plek van de maandenlange massaslachting staat het Memorial Museum Passchendaele 1917. Steven Vandenbussche is er sinds juli vorig jaar conservator.

Tinus Vermeersch

Hij woont langs een viervaksbaan in een voormalige hoeve. Eens je van die weg af bent, kom je in een andere wereld en je vergeet de drukte en de tijd. In wat eens de schuur was, zit nu een ruim atelier. Hier werkt en denkt Tinus Vermeersch en schept hij in alle rust zijn eigen wereld. Een boek over Brueghel ligt binnen handbereik.

Zijn schilderijen getuigen van een grote aandacht voor de manier waarop ze tot stand komen. Vroeger schilderde hij op papier dat hij zorgvuldig en geheel in de traditie prepareerde. Sedert enige tijd is hij op paneel beginnen schilderen met olieverf. Het beschikken over een ruimer atelier met vergezichten op het landschap errond heeft hier wellicht invloed gehad op het formaat. Zijn werk is groter geworden.

De Gouden Eeuw herbekeken - Een curieuze collectie Hollandse meesters in het MSK Gent

Dit najaar kleurt Gent oranje, met tal van evenementen die herdenken dat in 1815 het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd opgericht. Het Museum voor Schone Kunsten geeft een nieuwe presentatie aan de collectie Noord-Nederlandse schilderkunst uit de zeventiende eeuw: de Gouden Eeuw herbekeken.

Nervia en Sint-Martens-Latem - Een verhaal met koppeltekens

Gemakshalve wordt de Henegouwse kunstgroep Nervia gezien als een Waalse tegenhanger van het Vlaams expressionisme waarvan Sint-Martens-Latem het mekka zou zijn. Maar houdt die bewering wel steek? Oordeel er zelf over op een tentoonstelling in het Museum van Elsene.

Orgelman - Felix Nussbaum, een schildersleven

Wanneer de Joods-Duitse schilder Felix Nussbaum (1904-1944) weer eens op het kussen ging staan, om wat groter te lijken, was dat om te verkondigen dat je niet met ideeën, maar met kleur schildert. Was Nussbaum niet groot, hij was in het interbellum in elk geval een grote naam.

Na de Tweede Wereldoorlog leken zijn schildersroem en zijn hele bestaan echter vergeten, wat er ons aan herinnert "hoe hard Hitler kon gommen". In Orgelman. Felix Nussbaum. Een schildersleven (2014) maakt Mark Schaevers zijn leven weer zichtbaar.

Kunst in de haven


De Schelde is al eeuwenlang de economische levensader van Antwerpen. Het leven in en rond de stad ademt op het ritme van de stroom. Een waterloop die zo bepalend is voor het maatschappelijk bestel, bepaalt de identiteit van wie ermee verbonden is. De haven in daar wezenlijk deel van. De vitaliteit van die imponerende internationale vergaarbak, laat ook kunstenaars niet onberoerd. Als inspiratiebron verleidt de Schelde muzikanten, beeldhouwers, tekenaars en schilders tot een artistieke productie die het hart van het havenweefsel in zich meedraagt. 

Via de app ‘Port of Antwerp’ kunnen bezoekers van de sinjorenstad via de smartphone of tablet de artistieke hoogtepunten van de haven ontdekken.

Het verloren koninkrijk - Willem I en België

In 2015 is het tweehonderd jaar geleden dat de voormalige Republiek der Verenigde Provincies – vandaag Nederland – en de Zuidelijke Nederlanden – vandaag België – werden samengevoegd tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De nieuwe staat was een diplomatieke constructie, die zonder raadpleging van de betrokken inwoners tot stand was gekomen. Op 16 maart 1815 werd Willem Frederik, een telg uit de Nederlandse Oranjedynastie en de zoon van de laatste stadhouder van de Republiek, ingehuldigd als koning in het noorden.

In dit themanummer belicht Openbaar Kunst Vlaanderen de bewogen vijftien jaar van het bestaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, van Willem I en België.