U bent hier

2009.5 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV2009.5
2009 - 47ste jaargang

Gerelateerde Artikels

Vlaanderen telde ooit 2770 wind- en watermolens. Dat zijn er zo'n vijf per vierkante kilometer. Na 1930 was hun glorietijd definitief voorbij. Ze waren niet langer rendabel, verloren de concurrentiestrijd tegen de moderne maalderijen en raakten in verval. Pas veertig jaar later keerde het tij, zij het vanuit andere dan economische motieven. Vandaag vormen de zowat 400 beschermde Vlaamse molens een uniek staaltje van mechanisch erfgoed. 

Het themagedeelte van dit nummer van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen is er exclusief aan gewijd. 

Sedert 2001 creëert de jonge fotografe Katrien Vermeire grootschalige kleurfoto's die opvallen door hun bijzondere sereniteit en intensiteit. Haar verstilde foto's staan nogal haaks op de vluchtige, nerveuze beelden uit de massamedia. Het zijn werken die onze blik vasthouden en tot rust brengen en die automatisch vragen oproepen rond authenticiteit, harmonie en schoonheid.  

Je ogen laten glijden langs de tekeningen van Hergé: originele, geïnkte, ingekleurde, ongepubliceerde of volstrekt onbekende. Het is als het weerzien van oude vrienden. Ze roepen verhalen op, en vertellen nieuwe. 

Als je in de inkomhal van het Hergé Museum naar boven kijkt, kan het wat gaan duizelen. Het lijkt wel een grot met ongelijke rotsformaties, ware het niet van het overvloedige licht dat langs de 'gestripte' ramen naar binnenvalt. Via loopbruggen begeef je je vervolgens van de ene zaal naar de andere en in elke zaal valt er iets te ontdekken. Aan de hand van "zoveel mogelijk originele" tekeningen worden de mijlpalen in het leven van Hergé (1907-1983) geïllustreerd. 

De topstukkenraad buigt zich over een nieuwe, aangevulde lijst met zestiende-eeuwse topstukken. Wij lichten één van de vroege meesterwerken uit die eeuw uit. Het Groeningemuseum in Brugge waakt over Gerard Davids (1460/65-1523) Triptiek met De doop van Christus.

Bij Kadoc in Leuven loopt een tentoonstelling met meer dan 200 foto's. Ze werden gemaakt in China door Belgische paters Scheutisten en Minderbroeders in de periode 1900- 1950. Het lijkt een kleine expositie. Dat komt omdat het kleine foto's zijn. Maar het zijn meestal de oorspronkelijke prints en ze vertolken grote verhalen.  

Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) onderging de voorbije maanden een grondige opknapbeurt. De infrastructuur is vernieuwd en alle binnen -en buitenwanden werden geschilderd, inclusief een wandschilderij van Enrico David op de gevel. Het nieuwe logo M HKA zonder 'u' is door Christophe Terlinden bedacht. De herprofilering van het M HKA wordt nu ook aan de buitenkant van het gebouw zichtbaar. 

Vincent van Gogh


Het Van Gogh Museum en het Huygens Instituut verzorgden de monumentale uitgave van alle bewaarde brieven van en aan Vincent van Gogh. Alle kunstwerken die in de correspondentie zijn vermeld worden samen met de brieven afgebeeld. De box met zes delen doorprikt een aantal misvattingen over de kunstenaar en geeft een boeiende inkijk in zijn leven en werk.