U bent hier

1999 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV1999
1999 - 37ste jaargang

Gerelateerde Artikels

Het Museum voor Industriele Archeologie en Textiel te Gent

Door de eeuwen heen is Gent een stad geweest met belangrijke ambachtelijke of industriële activiteiten. In de middeleeuwen was Gent bekend voor zijn kwaliteitslakens. Op het einde van de middeleeuwen kwam in Vlaanderen de linnennijverheid meer en meer op de voorgrond. Vanaf het einde van de 18de eeuw gebruikte de eerste industriële revolutie Gent als springplank om vanuit Engeland het Europese continent te veroveren. In de 19de eeuw en tot ver in de 20ste eeuw stond in Gent de mechanische vlas- en katoennijverheid op de voorgrond. De textiel had een stimulerend effect op heel wat andere nijverheden, zodat Gent in de 19de eeuw uitgroeide tot de belangrijkste industriestad van Vlaanderen.

Een themagedeelte van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen gewijd aan de ontstaansgeschiedenis van het MIAT.

Antoon van Dyck

Antoon van Dyck wordt geboren in het huis 'Den Berendans' op de Grote Markt te Antwerpen, als zevende kind van de rijke koopman Frans van Dyck en diens vrouw Maria Cuypers.

In 1609  wordt Antoon van Dyck ingeschreven in het St.-Lucasgilde, als leerling van Hendrik van Balen. Pieter Paul Rubens was al vroeg onder de indruk van Van Dycks ongewone gaven. Geen van de schilders uit zijn tijd bezat het talent dat Van Dyck was aangeboren. Het was een geluk voor Rubens, en bijzonder fortuinlijk voor Van Dyck, dat hun levens elkaar 40 jaar overlapten en dat zij naast elkaar konden werken. Het werk in het atelier, aan zijn eigen schilderijen en die van Rubens, leerde Van Dyck dat Rubens en hij fundamenteel verschilden in artistiek temperament en persoonlijke voorkeur.

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen wijdt een themanummer aan het leven en werk van Antoon Van Dyck.

De Sint-Pietersabdij te Gent

Eeuwenlang hebben mannen als deze hun abdijen door horden barbaren zien overvallen en plunderen, rijken in vlammen zien opgaan, en toch zijn zij hun liefde voor perkamenten en inkten gestand gebleven en zijn zij voortgegaan met het stil voor zich heen oplezen van woorden die hun door de eeuwen heen waren doorgegeven en die zij aan de komende eeuwen doorgaven. Ze zijn voortgegaan met lezen en kopiëren terwijl het millennium naderde; waarom zouden ze er dan nu niet mee voortgaan? (Umberto Eco, De naam van de roos)

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen met een themanummer over de Sint-Pietersabdij te Gent.

Museum architectuur

Een themanummer van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen over museumarchitectuur met aandacht voor de culturele centra, de hedendaagse museumbouw in Europa en de museumarchitectuur in Vlaanderen.  OKV stapt ook binnen in enkele kunstenaarswoningen in Vlaanderen.