U bent hier

Bezoek De nieuwe morgen in Mudel

Op 25 januari vanaf 14u15 organiseert de OKV-Club een geleid bezoek aan de tentoonstelling De nieuwe morgen in Mudel in Deinze.

De deelnameprijs bedraagt € 9 per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt. 

De inschrijving is definitief na inschrijving via de link op deze pagina én betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding 'Mudel', het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

INSCHRIJVEN

 

Voorwaarden
1.Het bezoek, begeleid door een gids, duurt ongeveer anderhalf uur.
2.Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.
3.De betaling dient ten laatste op
vrijdag 18 januari op de rekening van OKV te staan. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving.
4.Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 18 januari. Daarna is de betaling definitief.
5.Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
6.Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie.
7.Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.