U bent hier

Bezoek aan Museum de Reede op zaterdag 30 september

Op zaterdag 30 september vanaf 13.00 uur organissert de OKV-club geleide bezoeken in het Museum De Reede in Antwerpen.

Deelnameprijs bedraagt €10,00 (exclusief voor abonnees) per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt. 

De inschrijving is definitief na storten van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding 'De Reede', het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

Klik hier voor: INSCHRIJVEN

Voorwaarden
1.Het bezoek, begeleid door een gids, duurt ongeveer anderhalf uur.
2.Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.
3.De betaling dient ten laatste op maandag 25 september op de rekening van OKV te staan liefst via de link op de pagina van de website. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving.
4.Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 25 september. Daarna is de betaling definitief.
5.Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
6.Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie.
7.Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.