U bent hier

Bezoek Horta & Wolfers in KMKG (VOLZET)

 

Op zaterdag 17 maart 2018 vanaf 13.30 uur organiseert de OKV-Club een geleid bezoek aan de tentoonstelling Horta & Wolfers in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. De deelnameprijs bedraagt € 21,00 per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt.

 

Een inschrijving is definitief na betaling op rekening BE67 4480 0073 6187 met vermelding ‘Horta-Wolfers’, het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

 

 

Voorwaarden
1.Het bezoek, begeleid door een gids, duurt ongeveer anderhalf uur.
2.Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.
3.Inschrijven kan tot twee weken voor het bezoek, liefst via de link op de pagina van de website. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving.
4.Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot twee weken voor het bezoek. Daarna is de betaling definitief.
5.Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
6.Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie.
7.Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.